தொழுகை

அ) தொழுகையின் அவசியமும் அதை விடுவதன் விபரீதமும்:

தொழுகையின் சிறப்புகளும் பலன்களும்:

வேண்டுமென்றோ அல்லது அலட்சியமாக தொழுகையை விடுவவதன் விபரீதம்!:

ஆ) பள்ளிவாயில்களின் சட்டங்கள்:

பள்ளியின் காணிக்கை தொழுகை (தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித்):

பள்ளிவாசல்களில் பேணப்பட வேண்டிய ஒழுங்குமுறைகள்:

பள்ளிவாசல்களில் பெண்களை அனுமதிப்பது குறித்த சட்டங்கள்:

கப்றுகள் இருக்கும் பள்ளிவாசல்கள்:

இ) தொழுகையின் சட்டங்கள்!

தொழுகையின் நேரங்கள்:

பாங்கு மற்றும் இகாமத்:

நபிவழி தொழுகை:

தொழுகையின் நிபந்தனைகள்:

தொழுகையின் கடமைகள்:

ஜமாஅத் தொழுகை:

தொழுகையில் வரிசையாக நிற்குதல்:

இமாமத் செய்வது:

தொழுகையில் ஓதவேண்டிய துஆக்கள்:

தொழுகையில் குர்ஆன் ஓதுதல்:

ஸஜ்தா திலாவத் செய்தல்:

தொழுகையில் கைகளை உயர்த்துதல்:

தொழுது முடித்ததும் ஓத வேண்டிய துஆ:

தொழுகையில் தவிர்க்க வேண்டியவைகள்:

தொழுகையை முறிப்பவைகள்:

தொழுகையில் சந்தேகங்கள் / மறதி / ஊசலாட்டங்கள் மற்றும் ஸஜ்தா ஸஹவு:

தொழுபவரின் குறுக்கே செல்லுதல் கூடாது:

சேர்த்து, சுருக்கி (ஜம்வு, கஸர்) தொழுதல்:

நோயாளியின் தொழுகை:

தொழுகையில் இறையச்சம் பேணுவதின் அவசியம்:

ஜும்ஆ தொழுகை:

ஜனாஸா தொழுகை:

பெருநாள் தொழுகை:

தொழுகையில் தவிர்கப்படவேண்டிய தவறுகள்:

விடுபட்ட தொழுகைகளை தொழுவது:

சுன்னத் மற்றும் நபில் தொழுகையின் முக்கியத்துவம்!:

தொழுகையின் முன் பின் சுன்னத்துகள்:

இரவுத் தொழுகை-தராவீஹ்-தஹஜ்ஜத் தொழுகை:

வித்ரு தொழுகை:

லுஹா தொழுகை:

கிரகண தொழுகை:

மழை வேண்டித் தொழுகை:

இஸ்திகாரா தொழுகை:

தவிர்க்கப்பட வேண்டிய பித்அத்தான தொழுகைகள்:
தொழுகையின் போது தவிர்க்கப்பட வேண்டிய பித்அத்கள்:

Hits: 1885

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...