அகீதா

A) தவ்ஹீது – ஏகத்துவம் பற்றிய விளக்கங்கள்:

தவ்ஹீதின் முக்கியத்துவமும் அதன் சிறப்புகளும்:

தவ்ஹீதின் வகைகள்:

தவ்ஹீது ருபூபிய்யா:

தவ்ஹீது உலூஹிய்யா:

தவ்ஹீது அஸ்மாவஸ்ஸிஃபாத்:

B) ஏகத்துவக் கலிமாவின் விளக்கங்கள்:

ஏகத்துவக் கலிமாவின் விளக்கம்:

முஹம்மது ரஸூலுல்லாஹ்வின் விளக்கம்:

ஏகத்துவத்தை சிதைக்கும் போலி ஒற்றுமைக் கோசங்கள்:

C) ஷிர்க் – இணைவைத்தல் மற்றும் அதனுடைய வகைகள் பற்றிய விளக்கங்கள்:

இணைவைத்தலின் தீமைகளும் அவற்றை தவிர்ந்திருப்பதன் அவசியமும்:

இணைவைத்தலின் வகைகள்:

ஷிர்குல் அக்பர் – பெரிய இணைவைத்தல்:

பெரிய இணைவைத்தலின் வரைவிலக்கணம் மற்றும் அதனுடைய வகைகள்:

ஹராம், ஹலால் விசயத்தில் அல்லாஹ் மற்றும் அவனது தூதரல்லாத மற்றவர்களுக்கு கட்டுப்படுதல்:

கப்று வணக்க முறைகளும் கந்தூரி விழாக்களும்:

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களிடம் இரட்சிப்பு தேடுதல்:

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களிடம் பிரார்த்தனை, துஆ செய்தல்:

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்கு மறைவான ஞானம் இருப்பதாக நம்புதல்:

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்கு அறுத்துப் பலியிடுதல்:

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களிடம் நேர்ச்சை செய்தல்:

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை அழைத்து உதவி தேடுதல்:

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களிடம் பாதுகாவல் தேடுதல்:

பரிந்துரை (சஃபாஅத்) தேடுதல்:

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களிடம் மன்றாடுதல்:

ஷிர்குல் ஸகீர் – சிறிய இணைவைத்தல்:

சிறிய இணைவைத்தலின் வரைவிலக்கணம் மற்றும் அதனுடைய வகைகள்:

மறைமுக ஷிர்க்:

D) நம்பிக்கைச் சார்ந்த பிற செயல்கள்:

ஜோஸ்யம், குறி, சகுனம் பார்த்தல்:

சூனியம் மற்றும் மாந்திரிகம் செய்தல்: 

மூட நம்பிக்கைகள்: 

அல்லாஹ் அல்லாதவர்கள் பெயர்கூறப்பட்ட உணவுகளை புறக்கணிப்பது: 

பிறமத விழாக்கள், கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளைப் புறக்கணிப்பது: 

புதுவருடப் பிறப்பு நிகழ்ச்சிகளும் அவற்றில் பங்கேற்பதும்: 

இயக்கங்களும் ஒற்றுமையின்மையும்:

பிற மதங்கள்:

E) பித்அத்களும் அதனுடைய தீமைகளும்!

பித்அத்தின் தீமைகளும் அவற்றைத் தவிர்க்க வேண்டியதன் அவசியமும்:

பித்அத்தான தொழுகைகள்:

தொழுகையின் போது செய்யப்படும் பித்அத்கள்:

நோன்பு வைக்கும் போது செய்யப்படும் பித்அத்கள்:

ஹஜ், உம்ராவின் போது செய்யப்படும் பித்அத்கள்:

திக்ரு செய்வதில் பித்அத்:

மௌலூது, ராத்தீபு, புர்தா மற்றும் பித்அத்தான ஸலவாத்துகள்:

வாழ்த்துகள் தெரிவிப்பதில் பித்அத்:

மௌலூது, ராத்தீபு, புர்தா மற்றும் பித்அத்தான ஸலவாத்துகள்:

மீலாது மற்றும் பிறந்த நாள் விழாக்கள்:

முஹ்ர்ரம் மாத பிஅத்கள்:

மிஹ்ராஜ் நாள் பித்அத்கள்:

பராஅத் இரவு பித்அத்கள்:

சபர் (பீடை) மாத பித்அத்கள்:

மரண சடங்குகளில் பித்அத் :

திருமண நாள்:

Hits: 1002

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...