இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 171 – நபிகள் நாயகம் மனைவியருடன் நடந்து கொண்ட விதம்!

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 14

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 170 – நபிகள் நாயகம் சிறுவர்களுடன் நடந்து கொண்ட விதம்!

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 12

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 169 – நபிகள் நாயகத்தின் நகைச்சுவை!

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 10

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 168 – நபிகள் நாயகத்தின் அற்புதங்கள்!

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 12

Read more
1 2 3 4 5 355